18.10 Latvija-Vācija-Dānija(arī salas)
20.10 Dānija-Vācija-Latvija

25.10 Latvija-Vācija-Dānija(arī salas)
27.10 Dānija-Vācija-Latvija

1.11 Latvija-Vācija-Dānija(arī salas)
3.11 Dānija-Vācija-Latvija

8.11 Latvija-Vācija-Dānija(arī salas)
10.11 Dānija-Vācija-Latvija

15.11 Latvija-Vācija-Dānija(arī salas)
17.11 Dānija-Vācija-Latvija

22.11 Latvija-Vācija-Dānija(arī salas)
24.11 Dānija-Vācija-Latvija

Pieteikt braucienu

18.10 Latvija-Nīderlande-Beļģija-Anglija
20.10Anglija-Beļģija-Nīderlande-Latvija

25.10 Latvija-Nīderlande-Beļģija-Anglija
27.10 Anglija-Beļģija-Nīderlande-Latvija

1.11  Latvija-Nīderlande-Beļģija-Anglija
3.11 Anglija-Beļģija-Nīderlande-Latvija

8.11 Latvija-Nīderlande-Beļģija-Anglija
10.11 Anglija-Beļģija-Nīderlande-Latvija

15.11 Latvija-Nīderlande-Beļģija-Anglija
17.11 Anglija-Beļģija-Nīderlande-Latvija

”Pēc pieprasijuma… 29547447”

Pieteikt braucienu

UZ – NO NORVĒĢIJAS VEDAM SŪTĪJUMUS, KRAVAS, KURAS IEPRIEKŠ IR DEKLARĒTAS.

INFORMĀCIJA PIEEJAMA: https://m.likumi.lv/doc.php?id=33645,  https://www.toll.no/

Sūtītāja pienākumi
Sutījumā neievietot narkotiskas vielas, alkoholu, tabaku un izstrādājumus, medikamentus, medu, zelta un sudraba izstrādājumus, naudu. Brīdināt pārvadātāju par plīstošām lietām sūtījumā. Sniegt patiesu informāciju par sūtījumā esošām lietām un vērību.

Sūtītāja atbildība
Sūtītājs uzņemas pilnu atbildību par sūtījuma saturu, arī izmeklēšanas un kriminālprocesa, administratīvā procesa gadījumā.

Pārvadātāja atbildība
Piegādāt sūtījumu no sūtītāja adreses līdz saņēmēja adresei tā sākotnējā izskatā un sastāvā.

Pārvadātāja atbildība
Sūtījuma sabojāšanās, pazušanas gadījumā segt radušos zaudējumus sūtījuma pilnā vai daļējā apjomā, atkarībā no bojājuma lieluma, kas radušies pārvadātāja vainas dēļ.

MAKSA PAR PAKLPOJUMU

Pasažieru maksa:
Nīderlande, Vācija, Beļģija, Anglija, Dānija no 90 EUR
Norvēģija, Zviedrija no 50EUR

Auto pārvešanas izmaksas sākot no 450 EUR

Dzīvnieku pārvadājumi no 60EUR

Sūtījumu izmaksa

Soma(s), čemodāns(i), maisiņš(i) un cits standarta sūtījums(i)

Līdz 20 kg – 35 EUR

Līdz 80 KG – 1.5 EUR/KG

Līdz 100 KG – 1.4 EUR/KG

Līdz 140 KG – 1.35 EUR/KG

Līdz 200 KG – 1.25 EUR/KG

Velosipēds

Saliktā veidā no 45-55 EUR

Izjauktā veidā no 35-45 EUR

Televizors

1colla – 1.25 EUR (Obligāti ar iepakojumu) 

Iepakošana

1EUR – 1metrs

Nestandarta sūtījumiem – samaksa iepriekš vienojoties ar SIA Lubauto pārstāvi – +37129547447, Varamaizvest@gmail.com, internetā www.varamaizvest.lv